Vastuuvapauslauseke

Palvelun sisältämät tiedot on tarkoitettu ainoastaan yleisiin tiedotustarkoituksiin.

KryptovaluuttaWiki ei ota vastuuta virheistä tai laiminlyönneistä palvelun sisällössä.

KryptovaluuttaWiki ole vastuussa mistään erityisistä, suorista, epäsuorista, välillisistä tai satunnaisista vahingoista tai mistään muista vahingoista, jotka aiheutuvat tai liittyvät Palvelun käyttöön tai Palvelun sisältöön. KryptovaluuttaWiki pidättää oikeuden tehdä lisäyksiä, poistoja tai muutoksia Palvelun sisältöön milloin tahansa ilman ennakkoilmoitusta.

KryptovaluuttaWiki ei vakuuta tai ota vastuuta siitä, että palvelussa ei olisi viruksia tai muita haitallisia komponentteja.

Ulkoisten linkkien vastuuvapauslauseke

Palvelu saattaa sisältää linkkejä ulkopuolisille sivustoille, jotka eivät ole Palvelun ylläpitämiä, säännöstelemiä tai millään tavalla sidoksissa KryptovaluuttaWikiin.

Huomaathan, että KryptovaluuttaWiki ei takaa näiden ulkoisten sivustojen tarjoamien tietojen tarkkuutta, merkitystä, ajantasaisuutta tai täydellisyyttä.

Virheiden ja huomiotta jätettyjen seikkojen vastuuvapauslauseke
Yksikön tarjoamat tiedot ovat vain yleisiä ohjeita aihealueeseen liittyvistä asioista. Vaikka KryptovaluuttaWiki pyrkii varmistamaan Palvelun sisällön ajankohtaisuuden ja oikeellisuuden, on Palvelun sisältämissä tiedoissa aina virheiden mahdollisuus. Lisäksi, kun otetaan huomioon lakien, sääntöjen ja asetusten muuttuva luonne, Palvelun sisältämissä tiedoissa voi olla viivästyksiä, huomiotta jätettyjä seikkoja tai epätarkkuuksia.

KryptovaluuttaWiki ei ole vastuussa virheistä tai huomiotta jätetyistä seikoista eikä näiden tietojen käytöstä saaduista tuloksista.

Kohtuullisen käytön vastuuvapauslauseke

KryptovaluuttaWiki voi käyttää tekijänoikeussuojattua materiaalia, jota tekijänoikeuden omistaja ei ole aina nimenomaisesti valtuuttanut. KryptovaluuttaWiki tarjoaa tällaista aineistoa kritiikin, kommentoinnin, uutisraportoinnin, opetuksen, stipendin tai tutkimuksen mahdollistamiseksi.

KryptovaluuttaWiki uskoo, että tämä toiminta on ”kohtuullista käyttöä”, josta tällaisista tekijänoikeuksin suojattua materiaalia kohtaan on säädetty Yhdysvaltain tekijänoikeuslain pykälässä §107.

Jos haluat käyttää Palvelun tekijänoikeuksin suojattua aineistoa omiin tarkoituksiisi, jotka ylittävät reilun käytön rajat, on sinun hankittava siihen lupa tekijänoikeuden omistajalta.

Esitettyjen näkemysten vastuuvapauslauseke

Palvelu voi sisältää näkemyksiä ja mielipiteitä, jotka ovat laatijoidensa omia eivätkä välttämättä edusta virallista näkemystä tai asennoitumista minkään muun kirjoittajan, viraston, organisaation, työnantajan tai KryptovaluuttaWikiin itsensä osalta.

Palvelussa julkaistut kommentit julkaistaan käyttäjien omalla vastuullaan, ja käyttäjien on otettava täysi vastuu tuottamastaan sisällöstä ja sen mahdollisesti aiheuttamista suorista seuraamuksista. KryptovaluuttaWiki ei ole vastuussa käyttäjien julkaisemista kommenteista ja pidättää itsellään oikeuden poistaa minkä tahansa kommentin ja sisällön mistä tahansa syystä.

Oikeudellinen vastuuvapauslauseke

Palvelun tarjoamat tiedot toimitetaan sillä ymmärryksellä, että KryptovaluuttaWiki ei tarjoa käyttäjälle minkäänlaista oikeudellista, kirjanpidollista, veroihin liittyvää tai muuta ammatillista ohjetta tai palveluita. Näin ollen Palvelua ei pitäisi käyttää ammatillisen tilinpidon, verotuksen, oikeudellisten tai muiden toimivaltaisten neuvonantajien kuulemisen korvikkeena.

KryptovaluuttaWiki tai sen toimittajat eivät ole missään tapauksessa vastuussa mistään erityisistä, satunnaisista, epäsuorista tai välillisistä vahingoista, jotka aiheutuvat tai liittyvät käyttäjän kyvyttömyyteen käyttää tai olla käyttämättä Palvelua.

”Käytä omalla vastuullasi” -vastuuvapauslauseke


Kaikki tiedot Palvelussa tarjotaan ”sellaisenaan”, ilman mitään takeita niiden täydellisyydestä, tarkkuudesta, ajantasaisuudesta tai tuloksista joita näiden tietojen käytöllä saavutetaan, ja ilman minkäänlaista takuuta, nimenomaista tai epäsuoraa, mukaan lukien, mutta ei rajoittuen takuisiin suorituskyvystä, kaupallisesta hyödynnettävyydestä ja sopivuudesta tiettyyn tarkoitukseen

KryptovaluuttaWiki ei ole vastuussa Sinulle tai kenellekään muulle mitään Palvelun tarjoamien tietojen pohjalta tehdyistä päätöksistä tai mistään välillisistä, erityisistä tai vastaavista vahingoista, edes siinä tapauksessa että tällaisten vahinkojen mahdollisuudesta on ilmoitettu.

Ota yhteyttä

Mikäli sinulla on kysyttävää tästä vastuuvapauslausekkeesta, voit ottaa meihin yhteyttä seuraavin tavoin:

  • Vierailemalla sivustollamme: https://kryptovaluutta.org/index.php/KryptovaluuttaWiki:Vastuuvapaus
Sidebar