bitcoin-halving-puoliintuminen (1)

Mikä on Bitcoin halving (puoliintuminen) 2024?

Tunnet varmasti Bitcoinin, mutta tiedätkö, mitä ”halving” tarkoittaa ja miksi se on tärkeä? Tässä artikkelissa pureudumme syvälle Bitcoinin puoliintumisen saloihin ja selitämme, mitä sinun on hyvä tietää vuoden 2024 tapahtumasta. Kryptovaluutta.org tarjoaa sinulle kaikki oleelliset tiedot tästä merkittävästä kryptoilmiöstä.

Bitcoin halving selitettynä

Bitcoin halving, jota kutsutaan myös puoliintumiseksi, on prosessi, joka puolittaa Bitcoin-louhijoille annettavan palkkion jokaisesta vahvistetusta lohkosta. Tämä tapahtuma on ohjelmoitu Bitcoinin koodiin ja se tapahtuu joka kerta, kun 210,000 lohkoa on lisätty lohkoketjuun. Se on keskeinen osa Bitcoinin syntymisestä lähtien ollutta hajautettua talouspolitiikkaa. Puoliintumisen tarkoituksena on jäljitellä kultaan pohjautuvaa deflaatiota, vähentäen uusien Bitcoinien tuloa markkinoille ja teoriassa lisäten niiden arvoa ajan myötä.

Milloin tapahtui ensimmäinen Bitcoin halving?

Ensimmäinen Bitcoin halving tapahtui marraskuussa 2012, jolloin lohkopalkkio putosi 50 bitcoinista 25 bitcoinin. Tämä oli historiallinen hetki Bitcoinille, sillä se todisti ensimmäistä kertaa Bitcoinin luoman talousmallin toimivuuden. Puoliintumisen ajatus on peräisin Bitcoinin luojalta, salaperäiseltä henkilöltä tai ryhmältä, joka tunnetaan nimellä Satoshi Nakamoto. Sen jälkeen puoliintuminen on tapahtunut säännöllisin väliajoin, noin neljän vuoden sykleissä.

Miten Bitcoin halving tapahtuu?

Bitcoin halving tapahtuu täysin automaattisesti ja se on sisäänrakennettu Bitcoinin ohjelmistoon. Kun 210,000 lohkoa on louhittu, mikä vie noin neljä vuotta, Bitcoin-ohjelmisto pienentää uusien bitcoinien määrää, joka vapautetaan verkkoon jokaisesta uudesta lohkosta. Tämä tapahtuu Bitcoin-verkon solmuissa ympäri maailman, eikä kenenkään ihmisen tarvitse tehdä mitään toimia prosessin aktivoimiseksi.

Tämä vähentynyt palkkio vaikuttaa suoraan louhijoihin, jotka ylläpitävät Bitcoin-verkkoa ratkaisemalla monimutkaisia laskutoimituksia varmistaakseen ja kirjatakseen Bitcoin-siirtoja lohkoketjuun. Puoliintumisen myötä jokainen uusi lohko tuottaa vähemmän uutta Bitcoinia, mikä vähentää inflaatiota ja teoriassa lisää olemassa olevan Bitcoin-määrän arvoa. Tämä vaikuttaa kryptomarkkinoihin laajemminkin ja etenkin Bitcoinin ostaminen saattaa olla fiksumpaa halving-tapahtumaa edeltävänä aikana.

Halvingin vaikutukset kryptomarkkinaan

Historiallisesti halving on ollut katalysaattori Bitcoinin hinnan nousulle. Koska uusien bitcoinien määrä vähenee, oletusarvoisesti jos kysyntä pysyy samana tai kasvaa, hinta nousee. On kuitenkin tärkeää ymmärtää, että markkinat ovat arvaamattomat, ja monet muut tekijät vaikuttavat myös kryptomarkkinoiden liikkeisiin.

Halvingin vaikutukset louhijoihin

Louhijat ovat Bitcoin-verkon ylläpitäjiä, ja he saavat palkkioksi bitcoineja lohkojen louhimisesta. Kun halving vähentää palkkioita, se voi tehdä louhimisesta vähemmän kannattavaa, erityisesti jos sähkön hinta on korkea tai Bitcoinin arvo markkinoilla on alhainen. Louhijat voivat joutua etsimään tehokkaampia tapoja louhia tai siirtymään edullisempien energialähteiden pariin.

Bitcoin halving 2024

Vuoden 2024 Bitcoin halving odotetaan olevan jälleen yksi merkkipaalu kryptovaluutan historiassa. Tämä tapahtuma on neljäs laatuaan, ja se merkitsee sitä, että Bitcoin-louhijoiden saama palkkio louhittua lohkoa kohden tippuu nykyisestä 6.25 bitcoinista 3.125 bitcoiniin. Tämä prosessi on suunniteltu tapahtuvaksi noin neljän vuoden välein ja se on olennainen osa Bitcoinin deflatorista luonnetta, jossa sen tarjonta pienenee ajan myötä.

Koska uusien bitcoinien määrä, jotka vapautuvat verkkoon jokaista louhittua lohkoa kohden, pienenee puolella, monet odottavat tämän vaikuttavan Bitcoinin markkinahintaan. Historiallisesti aiemmat halvingit ovat johtaneet Bitcoinin hinnan merkittävään nousuun kuukausia ennen ja jälkeen itse tapahtuman. Sijoittajat ja markkinatarkkailijat seuraavat tätä ilmiötä tarkasti, sillä Bitcoinin rajallinen tarjonta yhdistettynä kasvavaan kysyntään voi johtaa hinnannousuun.

Vuoden 2024 halving ei kuitenkaan ole ainoastaan hinnan kannalta kiinnostava. Se on myös olennainen testi Bitcoinin kestävyydelle pitkällä aikavälillä. Kun louhinta muuttuu vähemmän tuottoisaksi uuden palkkiorakenteen myötä, louhijoiden on löydettävä yhä tehokkaampia ja kustannustehokkaampia tapoja pysyä kilpailukykyisenä. Tämä voi johtaa teknologiseen innovaatioon ja louhinnan keskittymisen muutokseen, jossa vain kustannustehokkaimmat louhijat säilyvät markkinoilla.

Mikä on älysopimus?

Älysopimus on itsestään toteuttava sopimus, jonka ehdot kirjoitetaan lohkoketjuun. Nämä sopimukset toimivat automaattisesti, kun ennalta määritellyt ehdot täyttyvät, ilman ulkopuolista välittäjää. Älysopimukset ovat erityisen keskeisiä Ethereum-verkossa, joka on rakennettu tukemaan niitä.

Mikä on Base?

Base tarkoittaa yleensä perustaa tai alustaa, ja kryptovaluutoissa se voi viitata perustana olevaan lohkoketjuun, jonka päälle sovelluksia rakennetaan. Esimerkiksi Ethereumia voidaan kutsua dAppien (hajautettujen sovellusten) Basiksi.

Onko muillakin kryptovaluutoilla halving-tapahtumia?

Vaikka Bitcoin on tunnetuin puoliintumistapahtumistaan, myös joillakin muilla kryptovaluutoilla on vastaavia mekanismeja. Esimerkiksi Litecoin, joka on yksi vanhimmista Bitcoinin jälkeen tulleista kryptovaluutoista, kokee myös säännöllisiä puoliintumisia. Nämä mekanismit ovat yksi tapa hallita inflaatiota ja luoda niukkuutta digitaalisen omaisuuden maailmassa.


Posted

in

by

Tags:

Comments

Vastaa