bitcoin-etf

Mikä on Bitcoin ETF?

Bitcoin ETF (Exchange Traded Fund) on sijoitusrahasto, joka pyrkii jäljittelemään Bitcoinin markkinahintaa, mahdollistaen sijoittajille osallistumisen Bitcoin-markkinoille ilman, että heidän tarvitsee suoraan omistaa itse kryptovaluuttaa. Bitcoin ETF on eräänlainen silta perinteisen rahoitusmaailman ja kryptovaluuttamarkkinoiden välillä.

Se tarjoaa sijoittajille tutun ja säännellyn tavan sijoittaa Bitcoiniin, vähentäen samalla monimutkaisuutta ja turvallisuusriskiä, jotka liittyvät suoraan kryptovaluuttojen ostamiseen ja säilyttämiseen. Lisäksi ETF:n kautta sijoittaminen mahdollistaa päivittäisen kaupankäynnin, likviditeetin ja hinnan läpinäkyvyyden, jotka ovat ominaisuuksia, joita perinteiset sijoittajat arvostavat.

Mikä on ETF?

Exchange Traded Fund (ETF) on sijoitusrahasto, joka seuraa tiettyä indeksiä, omaisuuslajia tai muita sijoituskohteita ja joka kaupataan pörssissä osakkeiden tavoin.

ETF eli pörssinoteerattu rahasto on sijoitusrahasto, joka kaupataan pörssissä kuten osakkeet. ETF:t tarjoavat sijoittajille mahdollisuuden sijoittaa laajaan valikoimaan erilaisia omaisuuseriä yhden arvopaperin kautta, mikä tekee niistä joustavan ja suositun sijoitusvälineen monenlaisille sijoittajille. Ne voivat seurata yksittäisiä indeksejä, kuten S&P 500:tä, tai keskittyä tiettyihin teemoihin tai sektoreihin, kuten teknologiaan tai kestävään energiaan.

ETF:ien suosio perustuu niiden moniin etuihin verrattuna perinteisiin sijoitusrahastoihin. Niitä arvostetaan niiden kustannustehokkuuden, verotehokkuuden ja kaupankäynnin helppouden vuoksi. ETF:t tarjoavat läpinäkyvyyttä, sillä niiden omaisuuserät ja niiden arvot ovat julkisesti saatavilla reaaliajassa, toisin kuin perinteisissä sijoitusrahastoissa, joissa nämä tiedot päivittyvät vain kerran päivässä kaupankäynnin päätyttyä.

Lisäksi ETF:t tarjoavat sijoittajille mahdollisuuden hajauttaa sijoituksiaan tehokkaasti yksittäisellä kaupalla. Tämä on erityisen hyödyllistä pienille sijoittajille, jotka voivat näin päästä käsiksi kattaviin markkinoihin tai erikoistuneisiin sijoituskohteisiin ilman, että heidän tarvitsee investoida suuria summia rahaa jokaiseen yksittäiseen omaisuuserään. ETF:t tarjoavat myös mahdollisuuden osallistua markkinoille passiivisen sijoitusstrategian kautta, mikä voi vähentää hallinnointikuluja ja parantaa pitkän aikavälin tuottoja.

Spot vs. futuuripohjainen Bitcoin ETF

Spot- ja futuuripohjaiset Bitcoin ETF:t tarjoavat erilaisia lähestymistapoja Bitcoin-sijoittamiseen, kumpikin omilla eduillaan ja haasteillaan. Spot Bitcoin ETF:t sijoittavat suoraan Bitcoineihin, mikä tarkoittaa, että niiden arvo heijastaa tarkasti Bitcoinin todellista markkinahintaa. Tämä tekee spot ETF:stä suoran ja läpinäkyvän vaihtoehdon sijoittajille, jotka etsivät tarkkaa altistusta Bitcoinin hintaliikkeille.

Toisaalta, futuuripohjaiset Bitcoin ETF:t sijoittavat Bitcoinin futuureihin, jotka ovat johdannaisia sopimuksia Bitcoinin tulevasta hinnasta. Tämä voi johtaa tilanteisiin, joissa ETF:n arvo ei täysin vastaa Bitcoinin hetkellistä markkinahintaa johtuen futuurimarkkinoiden termiinipreemiosta tai -alennuksesta. Futuuripohjaiset ETF:t voivat tarjota tehokkaamman riskienhallinnan ja sijoitusten hajautuksen, mutta ne saattavat olla monimutkaisempia ja niiden arvonkehitys voi poiketa suorista Bitcoin-sijoituksista.

Spot Bitcoin ETF

Spot Bitcoin ETF on sijoitusinstrumentti, joka pyrkii jäljittelemään mahdollisimman tarkasti Bitcoinin reaaliaikaista markkinahintaa ostamalla ja hallinnoimalla fyysisiä bitcoineja. Tämä lähestymistapa tarjoaa sijoittajille läpinäkyvän ja suoran pääsyn Bitcoinin hintakehitykseen, vähentäen samalla tarvetta käsitellä kryptovaluutan säilytykseen liittyviä riskejä ja teknisiä haasteita. Spot Bitcoin ETF on erityisen houkutteleva vaihtoehto niille, jotka etsivät kryptovaluutta-altistusta perinteisen pörssituotteen kautta, joka noudattaa tuttuja sääntely- ja raportointistandardeja. Se vähentää merkittävästi esteitä sijoittajille, jotka ovat kiinnostuneita kryptovaluuttojen markkinoista, mutta jotka kenties epäröivät suoran kryptosijoittamisen teknisten vaatimusten tai turvallisuusriskien vuoksi.

Bitcoin ETF historiallinen tausta

Bitcoin ETF:ien tarina on pitkä ja monimutkainen, täynnä useita sääntelyhaasteita ja markkinoiden odotuksia. Ensimmäiset ehdotukset Bitcoin ETF:ien perustamiseksi esitettiin jo vuosia sitten, mutta vasta äskettäin ne ovat alkaneet saada hyväksyntää sääntelyviranomaisilta, mikä kuvastaa sekä kryptovaluuttojen kasvavaa legitimiteettiä että sijoitusmaailman kasvavaa kiinnostusta niitä kohtaan.

Ensimmäiset ehdotukset ja hylkäykset

Bitcoin ETF:n konsepti sai alkunsa, kun Winklevossin kaksoset, Cameron ja Tyler Winklevoss, jättivät ensimmäisen Bitcoin ETF -ehdotuksensa Yhdysvaltain arvopaperimarkkinakomissiolle (SEC) vuonna 2013. Heidän ehdotuksensa, joka tunnettiin nimellä Winklevoss Bitcoin Trust, pyrki tarjoamaan sijoittajille helpon pääsyn Bitcoin-sijoituksiin perinteisen pörssin kautta. Ehdotus kohtasi kuitenkin merkittävää vastustusta SEC:ltä, joka hylkäsi sen huolenaiheinaan Bitcoin-markkinoiden volatiliteetti ja manipulaation riskit.

Sääntelyn kehitys ja markkinoiden muutokset

Seuraavien vuosien aikana useat muut toimijat, kuten SolidX ja VanEck, yrittivät saada hyväksyntää omille Bitcoin ETF -ehdotuksilleen, mutta kohtasivat samankaltaisia sääntelyesteitä. Sääntelyviranomaisten huoli kryptovaluuttamarkkinoiden kypsyydestä ja turvallisuudesta oli suuri kompastuskivi. Kuitenkin, vuosien kuluessa markkinoiden kypsyessä ja kryptovaluuttoihin liittyvän infrastruktuurin parantuessa, sekä sijoittajien että sääntelijöiden asenteet Bitcoin ETF:iä kohtaan alkoivat muuttua.

Läpimurto ja hyväksyntä

Vuosien odotuksen ja useiden hylättyjen hakemusten jälkeen, vuonna 2021 futuuripohjaiset Bitcoin ETF:t saivat viimein vihreää valoa Yhdysvalloissa. Tämä merkitsi merkittävää käännekohtaa, sillä se avasi oven instituutiosijoittajille ja toi Bitcoin-sijoitukset lähemmäksi perinteistä sijoitusmaailmaa. Tämä hyväksyntä heijasti laajempaa hyväksyntää ja ymmärrystä kryptovaluuttojen potentiaalista vakavana sijoitusvälineenä.

Bitcoin ETF:ien historiallinen kehityskaari kertoo tarinaa finanssiteknologian innovaatioista, markkinoiden sopeutumisesta ja sääntely-ympäristön haasteista. Se on esimerkki siitä, kuinka uudet sijoitusmuodot voivat ajan myötä integroitua perinteiseen finanssijärjestelmään, vaikka matka voi olla pitkä ja täynnä esteitä.

Futuuripohjainen Bitcoin ETF

Futuuripohjainen Bitcoin ETF ei sijoita suoraan Bitcoiniin, vaan Bitcoinin futuurisopimuksiin. Futuurisopimukset ovat standardoituja johdannaissopimuksia, joilla kaupataan Bitcoinin tulevaa hintaa tietyllä eräpäivällä. Tämä tarkoittaa, että futuuripohjainen ETF heijastaa Bitcoinin hintaodotuksia tulevaisuudessa, ei välttämättä sen hetkistä markkinahintaa.

Futuuripohjaiset ETF:t voivat tarjota sijoittajille mahdollisuuksia hyödyntää hintaerot ja spekuloida Bitcoinin hinnanmuutoksilla ilman Bitcoinin suoraa omistamista ja siihen liittyviä turvallisuushuolia. Tämä ETF-tyyppi voi myös tarjota parempaa likviditeettiä ja helpompaa pääsyä institutionaalisille sijoittajille, jotka voivat olla rajoitettuja sijoittamaan suoraan kryptovaluuttoihin sääntelysyistä.

Kumpi on parempi – spot vai futuuripohjainen Bitcoin ETF?

Valinta spot- ja futuuripohjaisen Bitcoin ETF:n välillä riippuu sijoittajan henkilökohtaisista tavoitteista, riskinsietokyvystä ja markkinanäkemyksestä.

Spot Bitcoin ETF tarjoaa suorimman altistuksen Bitcoinin markkinahinnalle, mikä tekee siitä houkuttelevan vaihtoehdon sijoittajille, jotka haluavat ”puhtaan” Bitcoin-sijoituksen ilman johdannaisten tuomaa lisäkompleksisuutta. Spot ETF on myös läpinäkyvämpi, sillä se heijastaa suoraan Bitcoinin liikkeitä markkinoilla. Se on erinomainen vaihtoehto sijoittajille, jotka etsivät yksinkertaisuutta ja suoraa altistusta.

Futuuripohjainen Bitcoin ETF, toisaalta, tarjoaa keinoja hallita sijoituksen volatiliteettia ja käyttää hyväksi tiettyjä kaupankäynnin strategioita, kuten hedging ja leverage. Futuuripohjaiset ETF:t voivat olla houkuttelevampia sijoittajille, jotka ovat tottuneet perinteisiin rahoitusinstrumentteihin ja haluavat sijoituskohteen, joka muistuttaa enemmän tuttuja johdannaisia.

Valinta näiden kahden välillä voi myös riippua sääntely-ympäristöstä ja saatavuudesta sijoittajan maassa. Esimerkiksi Yhdysvalloissa futuuripohjaiset Bitcoin ETF:t ovat saaneet hyväksynnän ennen spot-pohjaisia tuotteita, mikä tekee niistä ainoan vaihtoehdon tietyille sijoittajille.

Kummankin ETF-tyypin valinnassa on tärkeää harkita, kuinka hyvin se sopii osaksi laajempaa sijoitusportfoliota ja vastaa sijoittajan riskiprofiilia ja sijoitustavoitteita.

Spot Bitcoin ETF Yhdysvalloissa

Yhdysvalloissa spot Bitcoin ETF:ien hyväksyntäprosessi on edennyt hitaasti, ja tähän on vaikuttanut useat sääntelyyn liittyvät seikat. Sekä sijoittajat että sääntelyviranomaiset ovat olleet huolissaan mahdollisista markkinamanipulaatioista ja kuluttajien suojan riittävyydestä, jotka ovat keskeisiä esteitä tämän tyyppisen rahoitustuotteen laajemmalle hyväksynnälle. Sääntelijät ovat erityisen varovaisia, koska Bitcoinin hinta on erittäin volatiili ja altis erilaisille ulkoisille vaikutuksille, mikä lisää sijoitusriskiä.

Seuraavat spot Bitcoin ETF:t on hyväksytty Yhdysvalloissa eri pörsseissä:

NYSE

 • Bitwise Bitcoin ETP Trust (BITB): Tarjoaa sijoittajille altistusta Bitcoinin hinnalle.
 • Hashdesh Bitcoin ETF (DEFI): Seuraa Bitcoinin kehitystä keskittyen erityisesti DeFi-sektoriin.
 • Grayscale Bitcoin Trust (GBTC): Yksi tunnetuimmista ja suurimmista Bitcoin-rahastoista.

CBOE

 • ARK 21Shares Bitcoin ETF (ARKB): Yhdistää ARK Investin innovatiivisen sijoitusstrategian ja 21Sharesin kryptoasiantuntemuksen.
 • Fidelity Wise Origin Bitcoin Trust (FBTC): Fidelityn tarjoama rahasto, joka sijoittaa suoraan Bitcoiniin.
 • Wisdomtree Bitcoin Trust (BTCW): Tarjoaa sijoittajille keinoja hyödyntää Bitcoinin arvonmuutoksia.
 • Invesco Galaxy Bitcoin ETF (BTCO): Yhteistyössä Galaxy Digitalin kanssa tarjottava Bitcoin ETF.
 • VanEck Bitcoin Trust (HODL): VanEckin lanseeraama rahasto, joka sijoittaa suoraan Bitcoiniin.
 • Franklin Bitcoin (EZBC): Franklin Templetonin tarjoama Bitcoin-keskittynyt sijoitusvaihtoehto.

NASDAQ

 • Valkyrie Bitcoin Fund (BRRR): Pyrkii seuraamaan Bitcoinin hintakehitystä mahdollisimman tarkasti.
 • iShares Bitcoin Trust (IBIT): iSharesin hallinnoima, Bitcoinin hintakehitykseen keskittyvä ETF.

Nämä hyväksytyt rahastot tarjoavat sijoittajille monipuolisia vaihtoehtoja päästä käsiksi Bitcoin-markkinoille, yhdistäen kryptovaluutan dynaamiset

Bitcoin ETF ja Nordnet

Vaikka Nordnet tarjoaa laajan valikoiman erilaisia ETF:iä, mukaan lukien joitakin, jotka sijoittavat epäsuorasti kryptovaluuttoihin, suoraan Bitcoin ETF:iin sijoittaminen ei välttämättä ole mahdollista Nordnetin kautta. Nordnetin asiakkaiden tulee tutkia huolellisesti tarjolla olevat ETF-vaihtoehdot ja niiden erityisehdot, jotta he voivat ymmärtää, mitkä tuotteet ovat käytettävissä ja miten ne sopivat heidän sijoitusstrategiaansa.

Vaihtoehtoiset krypto-ETF:t

Bitcoin ETF:n rinnalla markkinoille on tullut myös muita kryptovaluuttaan keskittyviä ETF-tuotteita, jotka tarjoavat sijoittajille vaihtoehtoisia tapoja sijoittaa digitaalisiin varoihin. Nämä vaihtoehtoiset krypto-ETF:t voivat kattaa laajemman valikoiman kryptovaluuttoja tai keskittyä tiettyihin teemoihin tai teknologisiin innovaatioihin, kuten älysopimusalustoihin tai tietoturvateknologioihin liittyviin kryptovaluuttoihin.

Ethereum ja muut altcoinit

Ethereum-ETF:t ovat suosittuja vaihtoehtoja, jotka tarjoavat sijoittajille pääsyn Ethereum-verkkoon, joka on toiseksi suurin kryptovaluutta markkina-arvoltaan Bitcoinin jälkeen. Ethereum-ETF:t hyödyntävät Ethereum-verkon laajaa käyttöä älysopimusalustana, mikä tarjoaa sijoittajille altistumista kryptovaluuttojen teknologiseen potentiaaliin.

Sektori- ja teemakohtaiset ETF:t

Jotkut krypto-ETF:t keskittyvät tiettyihin sektoreihin tai teemoihin, kuten DeFi (hajautettu rahoitus), joka on noussut nopeasti suosituksi investointikohteeksi kryptovaluuttamarkkinoilla. Nämä ETF:t sijoittavat useisiin DeFi-sovelluksiin ja -palveluihin, tarjoten sijoittajille mahdollisuuden hyödyntää tämän sektorin kasvua ilman, että heidän tarvitsee yksilöllisesti valita ja hallita monimutkaisia krypto-omaisuuksia.

Geopoliittiset ja säädösriskit

On tärkeää huomata, että krypto-ETF:t, kuten kaikki kryptovaluuttasijoitukset, ovat alttiita geopoliittisille ja säädösriskille. Maakohtaiset lait ja määräykset voivat vaikuttaa merkittävästi kryptovaluuttojen ja niiden johdannaistuotteiden, kuten ETF:ien, saatavuuteen ja suosioon. Sijoittajien tulisi olla tietoisia näistä riskeistä ja ottaa ne huomioon sijoituspäätöksiä tehdessään.

Hajauttaminen

Vaihtoehtoiset krypto-ETF:t tarjoavat erinomaisen välineen sijoitusportfolion hajauttamiseen. Sijoittamalla useisiin eri krypto-ETF:iin, jotka kattavat erilaisia kryptovaluuttoja ja kryptovaluuttamarkkinoiden sektoreita, sijoittajat voivat vähentää yksittäisen sijoituksen riskiä ja hyödyntää kryptovaluuttamarkkinoiden potentiaalia laajemmin.

Bitcoin ETF:n hyödyt

Bitcoin ETF tarjoaa sijoittajille monia etuja, kuten helpon pääsyn Bitcoin-sijoituksiin ilman tarvetta käsitellä itse kryptovaluuttoja. Tämä vähentää teknisen osaamisen tarvetta ja mahdollisia turvallisuusriskiä, jotka liittyvät Bitcoinien suoraan säilyttämiseen. Lisäksi Bitcoin ETF mahdollistaa Bitcoinin lisäämisen osaksi monipuolisempaa sijoitussalkkua, tarjoten samalla likviditeettiä ja helppoa kaupankäyntiä perinteisten pörssien kautta.

Bitcoin ETF:n haitat

Bitcoin ETF:n haittapuolina on muun muassa hallinnointi- ja transaktiokulut, jotka voivat syödä sijoitustuottoja. Lisäksi, koska ETF:t ovat säänneltyjä rahoitustuotteita, ne eivät tarjoa samaa määrää hajautusta ja itsenäistä hallintaa kuin Bitcoinin suora omistaminen. On myös mahdollista, että ETF ei aina pysty seuraamaan Bitcoinin hintaa täysin tarkasti, etenkin markkinoiden ääriolosuhteissa.

Yhdysvalloissa spot Bitcoin ETF:ien hyväksyntäprosessi on edennyt hitaasti, ja tähän on vaikuttanut useat sääntelyyn liittyvät seikat. Sekä sijoittajat että sääntelyviranomaiset ovat olleet huolissaan mahdollisista markkinamanipulaatioista ja kuluttajien suojan riittävyydestä, jotka ovat keskeisiä esteitä tämän tyyppisen rahoitustuotteen laajemmalle hyväksynnälle. Sääntelijät ovat erityisen varovaisia, koska Bitcoinin hinta on erittäin volatiili ja altis erilaisille ulkoisille vaikutuksille, mikä lisää sijoitusriskiä.mahdollisuudet ja perinteisen pörssikaupankäynnin helppouden ja turvallisuuden.

UKK

Mikä on Bitcoin ETF?

Bitcoin ETF on rahasto, joka sijoittaa joko suoraan Bitcoiniin tai Bitcoinin hintakehitystä seuraaviin johdannaisiin, ja sitä voidaan käydä kauppaa pörssissä osakkeiden tavoin.

Miksi sijoittaa Bitcoin ETF:ään?

Bitcoin ETF tarjoaa yksinkertaisen tavan sijoittaa Bitcoiniin ilman, että tarvitsee huolehtia kryptovaluutan säilytyksestä tai turvallisuudesta. Se on myös helppo tapa lisätä kryptovaluuttoja osaksi laajempaa sijoitussalkkua.

Onko Bitcoin ETF turvallinen sijoitus?

Kuten kaikki sijoitukset, Bitcoin ETF sisältää riskejä, mutta se on suhteellisen turvallinen tapa sijoittaa Bitcoiniin, koska se eliminoi tarpeen hallita itse kryptovaluuttaa ja nauttii pörssin tarjoamasta sääntelystä ja valvonnasta.

Voiko Bitcoin ETF:ään sijoittaa minkä tahansa summan?

Kyllä, Bitcoin ETF:iin voi sijoittaa pörssissä kaupankäynnin sallimat summat, mikä tekee siitä joustavan vaihtoehdon eri suuruisille sijoituksille.


Posted

in

by

Tags: