kryptovaluutan-verotus

Kryptovaluutta verotus

Kryptovaluuttoja koskee Suomessa verotus samoin kuin muitakin sijoitustuottoja. On tärkeää ymmärtää, miten ja milloin veroja tulee maksaa, jotta vältät mahdolliset ongelmat verottajan kanssa. Virtuaalivaluuttojen verotus on Suomessa vielä varsin uusi käsite, ja verottajan linjaukset kryptojen verotuksesta voivat vielä muuttua nopeallakin aikataululla. Tässä vuoden 2024 katsaus kryptovaluuttojen verotukseen Suomessa.

Pitääkö kryptoista maksaa veroa?

Kyllä, kryptovaluuttojen myynnistä, vaihdosta tai muusta luovutuksesta saadut voitot ovat veronalaista tuloa. Jos omistat kryptovaluuttoja ja myyt ne voitolla, sinun tulee ilmoittaa tästä verottajalle ja maksaa pääomatulovero.

Kryptovaluuttojen veroprosentti

Kryptovaluutoista saadut voitot verotetaan pääomatuloina. Vuonna 2023 Suomessa pääomatuloveron perusprosentti on 30 % voitoista, jotka ovat enintään 30 000 euroa vuodessa. Summan ylittävästä osasta vero on 34 %. On tärkeää ymmärtää, että veroprosentti koskee kaikkia pääomatuloja yhteensä, ei vain kryptovaluuttoja. Tämä tarkoittaa, että jos sinulla on muita pääomatuloja, kuten osinkotuloja tai kiinteistöjen myyntivoittoja, ne lasketaan yhteen kryptovaluuttavoittojesi kanssa, ja yhteissumma määrittää sovellettavan veroprosentin.

Missä tilanteessa verottajalle on tehtävä ilmoitus?

Verottajalle tulee tehdä ilmoitus aina, kun kryptovaluuttoja myydään voitolla, vaihdetaan toisiin kryptovaluuttoihin tai käytetään maksuvälineenä. Myös tappiot on hyvä ilmoittaa, sillä ne voidaan vähentää verotuksessa. Ilmoituksen tekeminen on tärkeää myös silloin, kun kryptovaluuttaa käytetään hyödykkeiden tai palveluiden ostamiseen. Jokainen näistä tapahtumista voi aiheuttaa veroseuraamuksia, ja verottajan tiedossa tulee olla kaikki vastaavat liiketoimet, jotta verotus voidaan suorittaa oikein. Muista, että verottaja arvostaa avoimuutta ja täydellisiä tietoja, mikä voi välttää myöhemmät ongelmat ja mahdolliset tarkastukset.

Kryptovaluuttojen verotuksen tarvittavat tiedot

Kun ilmoitat kryptovaluuttojen kaupat verottajalle, tarvitset seuraavat tiedot: luovutuspäivä, luovutushinta, hankintapäivä, hankintahinta ja mahdolliset muut kulut. Näiden tietojen lisäksi on hyvä pitää kirjaa kaikista transaktioista, kuten lompakkosiirroista ja pörssien välisistä siirroista. Nämä tiedot auttavat laskemaan voitot ja tappiot tarkasti, mikä on olennaista verotuksen kannalta.

On myös suositeltavaa säilyttää näyttöä transaktioista, kuten kauppakirjat ja pörssin raportit, jotka voivat todistaa tapahtumien luonteen ja ajankohdan. Tämän dokumentaation avulla voit puolustaa ilmoituksiasi verottajan edessä, jos sinulta kysytään lisätietoja tai sinut valitaan tarkastukseen.

Luovutuspäivä ja luovutushinta

Luovutuspäivä on päivä, jolloin myit tai vaihdoit kryptovaluuttaa. Luovutushinta on summa, jonka sait myynnistä tai vaihdosta.

Hankintapäivä, hankintahinta sekä menot

Hankintapäivä on päivä, jolloin ostit kryptovaluutan. Hankintahinta on maksettu summa, ja siihen lisätään mahdolliset hankintaan liittyvät kulut, kuten pörssimaksut.

Talletukset ja kotiutukset

Ilmoita myös kaikki pörssitilillesi tehdyt talletukset ja sieltä kotiutetut varat.

Transaktiot lompakoihin ja pörsseihin

Kaikki siirrot eri lompakoiden ja pörssien välillä tulee dokumentoida tarkasti.

Esimerkki: näin kryptovaluutta verotus lasketaan

Jos ostit bitcoinia 1 000 eurolla ja myit sen myöhemmin 1 500 eurolla, voittosi on 500 euroa. Tästä summasta sinun tulee maksaa 30 % veroa, eli 150 euroa. Tässä tapauksessa, koska myyntivoitto on selkeästi laskettavissa, veroilmoitus on suoraviivainen. On kuitenkin tärkeää muistaa, että kaikki kulut, jotka liittyvät kryptovaluutan hankintaan ja myyntiin, kuten pörssimaksut ja siirtokulut, voidaan vähentää voitosta ennen veron laskemista. Tämä voi alentaa verotettavaa määrää ja siten myös maksettavan veron määrää.

Hankintameno-olettaman käyttö kryptoissa

Voit vähentää luovutusvoitosta hankintameno-olettaman, jos kryptovaluutta on omistuksessasi ollut yli 10 vuotta. Olettama on 20 % luovutushinnasta, ja se voi alentaa verotettavaa määrää merkittävästi. Esimerkiksi, jos olet omistanut Bitcoinia yli 10 vuotta ja myyt sen 10 000 eurolla, voit vähentää suoraan 2 000 euroa (20 % luovutushinnasta) hankintamenona. Tämä tarkoittaa, että verotettava voitto on pienempi, mikä voi säästää merkittävästi veroissa, erityisesti suurten summan kohdalla. Hankintameno-olettamaa sovellettaessa ei tarvitse erikseen osoittaa todellisia hankintamenoja.

Kryptovaluutta verotus alle 1000 euron voittoihin

Suomessa pienet kryptovaluuttavoitot, joiden kokonaissumma ei ylitä 1 000 euroa kalenterivuoden aikana, ovat verovapaita. Tämä tarkoittaa, että jos myyt kryptovaluuttoja ja koko vuoden aikana kertyneet voitot jäävät alle tuhannen euron, sinun ei tarvitse maksaa niistä veroa. On tärkeää ymmärtää, että tämä 1 000 euron raja koskee kaikkien kryptovaluuttatransaktioidesi nettovoittoja yhteensä vuoden aikana. Jos voitot ylittävät tämän rajan, koko summa muuttuu veronalaiseksi. Tämän vuoksi on suositeltavaa pitää tarkkaa kirjaa kaikista kryptovaluuttatransaktioista, jotta voit seurata vuotuisia voittojasi ja varmistaa, että ilmoitat verottajalle oikeat summat.

Menetysten käsittely verotuksessa (hakkeroinnit yms.)

Jos kryptovaluuttasi varastetaan tai menetät sen hakkeroinnin seurauksena, voit vähentää tappion verotuksessasi. Tärkeää on, että voit todistaa menetyksen tapahtuneen.

Kryptojen verotus ja apuohjelmat

On olemassa useita ohjelmia, jotka auttavat hallitsemaan ja raportoimaan kryptovaluuttojen verotusta. Nämä työkalut voivat automatisoida transaktioiden seurannan ja laskennan.

Muistiinpanovelvollisuus

Pidä huolelliset muistiinpanot kaikista kryptovaluutta-transaktioistasi. Tämä helpottaa verotuksen ilmoittamista ja mahdollisten tarkastusten läpikäymistä.

Krypto verotus muista tuloista (louhinta, steikkaus jne.)

Kryptovaluuttojen louhinnasta tai steikkaamisesta saadut tulot katsotaan verotettavaksi ansiotuloksi. Tämä tulo tulee ilmoittaa verottajalle erikseen.

Cashbackit

Jos saat kryptovaluuttaa cashbackina, se on ilmoitettava verotuksessa tulona.

NFT-verotus

NFT:t (Non-Fungible Tokens) ovat verotettavia samoin kuin muutkin kryptovaluutat. Voitot tulee ilmoittaa ja niistä maksettava vero.

Wrappaus

Wrappauksessa kryptovaluutta muunnetaan toiseen muotoon. Tämä voi aiheuttaa veroseuraamuksia, ja siitä tulisi tehdä ilmoitus verottajalle.

Louhinta ja steikkaus

Louhinnasta ja steikkaamisesta saadut tulot katsotaan ansiotuloksi ja niistä tulee maksaa veroa.

Airdropit

Airdropit, eli ilmaiseksi jaettavat kryptovaluutat, ovat veronalaista tuloa heti, kun ne vastaanotetaan.

Kryptovaluutta verotus – yhteenveto

Kryptovaluuttojen verotus vaatii huolellista dokumentointia ja tietoisuutta verolakien vaatimuksista. Varmista, että pidät kaikki transaktiotiedot tallessa ja ilmoitat voitot ja tappiot asianmukaisesti.

UKK

Pitääkö minun ilmoittaa jokaisesta kryptovaluutta-transaktiosta verottajalle?

Kyllä, jokainen kryptovaluutoista saatu voitto tulee ilmoittaa verottajalle. Tämä sisältää myös kryptovaluuttojen vaihdot toiseen kryptovaluuttaan, käytön ostoihin, sekä myynnit euroiksi tai muiksi valuutoiksi.

Miten kryptovaluutoista syntyneet tappiot voidaan vähentää verotuksessa?

Voit vähentää kryptovaluutoista syntyneet tappiot voitoistasi. Jos tappiot ylittävät voitot, voit vähentää loput tappiot seuraavien vuosien voitoista. On tärkeää, että dokumentoit kaikki transaktiot tarkasti.

Mitä teen, jos saan kryptovaluuttaa lahjana tai perintönä?

Kryptovaluutta, joka saadaan lahjana tai perintönä, on ilmoitettava verottajalle vasta myytäessä tai muutoin luovutettaessa. Verotus määräytyy hankintahinnan ja luovutushinnan erotuksen perusteella.

Kuinka kryptovaluutan arvo määritetään verotusta varten, jos sen markkina-arvo on epäselvä?

Jos kryptovaluutan markkina-arvo on epäselvä, voit käyttää arvona joko keskimääräistä markkinahintaa transaktiopäivänä tai hankintahetken hintaa. On suositeltavaa käyttää luotettavaa lähdettä arvon määrittämiseen ja säilyttää dokumentaatio siitä, miten arvo on laskettu.

Mitä tapahtuu, jos en ilmoita kryptovaluuttavoittojani verottajalle?

Jos et ilmoita kryptovaluuttavoittojasi, voit joutua maksamaan jälkiverot sekä mahdolliset viivästyskorot ja sanktiot. Verottaja voi tarkistaa tilanteesi jopa usean vuoden takaa, joten on tärkeää pitää kaikki tiedot ajan tasalla ja raportoida ne oikein.


Posted

in

by

Tags: